Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Μεταθέσεις 946 εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης - Όλα τα ονόματα

«Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 2015-2016».
Αποφασίζουμε
1. Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99, από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
2. Οι Διευθυντές των περιοχών στις οποίες μετατέθηκαν οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους.
3. Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους από 27-08-2015 μέχρι 31-08- 2015
Ανοίξτε το έγγραφο σε pdf ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου