Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Αναβάλλεται το τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

Δεν θα γίνουν οι προγραμματισμένοι αγώνες του τοπικού πρωταθλήματος της ΕΠΣ Φλώρινας αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω  χαμηλών θερμοκρασιών.

Μία ώρα αργότερα θα ανοίξουν αύριο τα σχολεία των δήμων Αμυνταίου και Πρεσπών

Με σχετικές αποφάσεις των δημάρχων, μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους, αύριο Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Διαβάστε περισσότερα...

Κλειστά και αύριο τα σχολεία στο δήμο Φλώρινας

Με απόφαση του δημάρχου Φλώρινας Γιάννη Βοσκόπουλου, κλειστά θα παραμείνουν και αύριο Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Φλώρινας
Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

12-12-14 Προσλήψεις 14 αναπληρωτών Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΠΕ60.50), 20 αναπληρωτών Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΠΕ71 και ΠΕ70.50) και 27 αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΕ70) στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις 14 αναπληρωτών Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΠΕ60.50), 20 αναπληρωτών Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΠΕ71 και ΠΕ70.50) και 27 αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΕ70) στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 14 εκπαιδευτικοί ΠΕ60.50-Νηπιαγωγών (ΕΑΕ) με την προέκταση «.50», 8 εκπαιδευτικοί ΠΕ71-Δάσκαλοι ΕΑΕ, 12 εκπαιδευτικοί ΠΕ70.50-Δάσκαλοι (ΕΑΕ) με την προέκταση «.50» και 27 εκπαιδευτικοί ΠΕ70-Δάσκαλοι για την κάλυψη λειτουργικών κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή/και στα Τμήματα Ένταξης στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

12-12-14 Προσλήψεις 6 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Δασκάλων ΕΑΕ ΠΕ71 και ΠΕ70.50) και 4 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70- Δασκάλων ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2014-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις 6 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Δασκάλων ΕΑΕ ΠΕ71 και ΠΕ70.50) και 4 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70- Δασκάλων ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2014-2015

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 5 αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ, 1 αναπληρωτή εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ70.50-Δασκάλων (ΕΑΕ) με την προέκταση «.50» και 4 αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ή/και Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτώνεκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000 της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ:7ΧΜΡΦ-ΨΩΧ) του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίαςαπό τη Δευτέρα 15 έως και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των ΣΜΕΑΕ (ή/και ΤΕ) της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

05-12-14 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου 32 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσαςγια την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνονστα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 8 έως και την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

05-12-14 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 42 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των κλασσικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και 48 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείωνστο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 8 έως και την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

05-12-14 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 83 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, 37εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών και 90 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίαςαπό τη Δευτέρα 8 έως και την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

17-11-14 Προσλήψεις αναπληρωτών Δασκάλων ΕΑΕ και αναπληρωτών Δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις αναπληρωτών Δασκάλων ΕΑΕ και αναπληρωτών Δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 52 εκπαιδευτικοί Δάσκαλοι ΕΑΕ (κλάδοι ΠΕ71 και ΠΕ70.50) και 140 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 18 έως και την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες των ονομάτων ΠΕ 70 πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες των ονομάτων ΠΕ 71 ΠΕ 70.50 πατήστε εδώ.

17_11_14 Προσλήψεις 5 εκπαιδευτικών Δασκάλων ΕΑΕ ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2014-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις 5 εκπαιδευτικών Δασκάλων ΕΑΕ ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2014-2015


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 4 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ και 1 εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70.50-Δασκάλων ΕΑΕ για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτώνεκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000 της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ:7ΧΜΡΦ-ΨΩΧ) του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςγια ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 18 έως και την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των ΣΜΕΑΕ της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες των ονομάτων ΠΕ 60 πατήστε εδώ.

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

07-11-14 Προσλήψεις 85 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και 5 μειωμένου ωραρίου, κλάδων/ομαδοποιημένων ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ12.01, ΠΕ14.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.02 και ΠΕ19-20, στη Δευ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις 85 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και 5 μειωμένου ωραρίου, κλάδων/ομαδοποιημένων ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ12.01, ΠΕ14.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.02 και ΠΕ19-20, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για το διδακτικό έτος 2014-2015

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2014-2015, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου 90 εκπαιδευτικοί, κλάδων/ομαδοποιημένων ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ12.01, ΠΕ14.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.02 και ΠΕ19-20, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτώνεκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000 της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ:7ΧΜΡΦ-ΨΩΧ) του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 έως και την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

07-11-14 Προσλήψεις αναπληρωτών Νηπιαγωγών ειδικής αγωγής στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις αναπληρωτών Νηπιαγωγών ειδικής αγωγής στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 50 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60.50-Νηπιαγωγών ΕΑΕ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 10 έως και την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

07-11-14 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στα Δημοτικά Σχολεία σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στα Δημοτικά Σχολεία σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές15 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 4 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – ΑΠ 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίαςαπό τη Δευτέρα 10 έως και την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014, όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις σχολικών μονάδων σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

07-11-14 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) – ΑΠ 1, ΑΠ 2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) – ΑΠ 1, ΑΠ 2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 31 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των κλασσικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και 41 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείωνστο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίαςαπό τη Δευτέρα 10 έως και την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για τους πίνακες των ονομάτων ΠΕ 60 πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες των ονομάτων ΠΕ 70 πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

07-11-14 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 62 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 13εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 10 έως και την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014, όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για τους πίνακες των ονομάτων ΠΕ 60 πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες των ονομάτων ΠΕ 70 πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014Α Ν Ο Ι Χ Τ Η    Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

Αγαπητές/οί
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου καλούμαστε να αναδείξουμε τους Αιρετούς Εκπροσώπους στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ,ΑΠΥΣΠΕ & ΚΥΣΠΕ).
Στις δύσκολες στιγμές που περνάμε, αυτό που έχει σημασία είναι η ενότητα και η συμπόρευση.  Η καθημερινότητα του καθενός μας και των σχολείων μας είναι σημαντική και πρέπει να παραμείνει ο χώρος εργασίας μας ανθρώπινος, αξιοπρεπής και χαρούμενος…. τουλάχιστον για μας.
Τα χρόνια που συμμετέχω ενεργά στα δρώμενα του κλάδου μας, προσπάθησα να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης σας. Για τέσσερα  χρόνια,(2009-2012) από τη θέση του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Ν. Φλώρινας, με γνώμονα το ήθος, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη και κυρίως το σεβασμό στον κάθε συνάδελφο, έδωσα όλες μου τις δυνάμεις για την προάσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Προσπάθησα να παρέχω καθημερινά μια πολύπλευρη ενημέρωση, - μέσα από την ιστοσελίδα μου , τα ενημερωτικά μου δελτία και την προσωπική μας επικοινωνία – πάνω σε θέματα που μας απασχολούσαν. Ταυτόχρονα ήμουν παρών, και συμμετείχα ενεργά σε όλους τους  αγώνες  του κλάδου μας.
Θέτω στην κρίση σας την υποψηφιότητα μου για το ΑΠΥΣΠΕ  Δυτικής Μακεδονίας, διεκδικώντας τη ψήφο σας και την εμπιστοσύνη σας  για
·      Να αγωνίζομαι με συνέπεια και ευαισθησία για τον κάθε συνάδελφο ξεχωριστά, χωρίς διακρίσεις.
·      Να είμαι δίπλα του για την προώθηση και στήριξη κάθε δίκαιου αιτήματος, με γνώμονα πάντα τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.
Ας επιλέξουμε εκείνους που θα ανταποκριθούν καλύτερα στις προσδοκίες όλων μας.
                                                            Με εκτίμηση
                                     Τσολοπάνης Κωνσταντίνος
Υποψήφιος Αιρετός για το ΑΠΥΣΠΕ Δυτ. Μακεδονίας
          ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ -ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΙΝ: 6974729344
ΤΗΛ. ΣΧ.: 2386061265

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΈΜΠΤΗ, 30 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2014

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΔΗ.ΣΥ./ Α.Κ.Ε.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΥΣΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 
1. Μπαζοπούλου Αθηνά του Κωνσταντίνου

2. Νεοκαζιώτης Παύλος του ιωάννου

3. Τσόύλης Θωμάς του Νικολάου
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΠΥΣΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.  Βασιλάκου Ουρανία (Ράνια) Του Δημοσθένη ( Κοζάνη )

2.  Ιορδανίδου Σοφία Του Νικολάου
( Κοζάνη )

3.  Καπρίνη Παρασκετή Του Μιχαήλ
( Κοζάνη )

4.  Μαλέα  Βασιλική Του Πέτρου  (Καστοριά)


5.  Μπούσιος Νικόλαος Του Χρυσοστόμου (Γρεβενά)

6.  Μωϋσιάδης Νικόλαος Του Δημητρίου ( Κοζάνη )

7.  Τσολοπάνης Κωνσταντίνος Του Ιωάννη  (Φλώρινα)

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΥΣΠΕ
 
Αβράμης – Παναγιωτόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη
Αλεξίου Ηλίας του Σταύρου
Αμανάκης Νίκος του Εμμανουήλ
Αμπελίδης Αναστάσιος του Μιχαήλ
Αναγνωστόπουλος Διονύσης του Βασιλείου
Αναγνώστου Χαρίκλεια του Περικλή
Ανδρίκος Δημήτρης του Ζαχαρία
Ανθόπουλος Κώστας του Θεοδώρου
Αντωνέλου Ευγενία του Φωτίου
Αποστόλου Αθανάσιος του Νικολάου 
Αραμπατζή Μελαχροινή (Νούλη) του Αστέριου
Αρτεμιάδης Λάζαρος του Ιωάννη
Αρχοντής Δημήτριος του Χριστόδουλου
Αρχοντής Ευάγγελος του Αχιλλέα 
Αφεντουλίδου Παναγιώτα του Αριστείδη
Βαγενάς Θωμάς του Γεωργίου
Βαζούρας Σπυρίδων του Απόστολου
Βαλμάς Γεώργιος του Φώτιου
Βίλδος Αθανάσιος του Πασχάλη  Κοζάνη
Βλάχας Ιωάννης του Παύλου
Βλάχος Κοσμάς του Γεωργίου
Βλέτσας Χρήστος του Γεωργίου
Βρυώνης Κωνσταντίνος του Νικολάου 
Γαρουφαλής Δημήτρης του Νικολάου
Γέρου Κωνσταντίνος του Ιωάννη  (Φλώρινα )
Γιαννόγκονα Αθηνά του Ευθύμιου
Γκαρελά Πελαγία του Αθανασίου 
Γκιούλης Αντώνιος του Μιχαήλ
Γκιργκινούδη Ελένη του Αθανάσιου
Γκουτζιομήτρος Ανδρέας του Δημητρίου Κοζάνη
Γουρνάς Αθανάσιος του Γεωργίου
Δερεδάκης Νικόλαος του Ιωάννη 
Δήμος Ηλίας του Χριστόφορου
Ευαγγελόπουλος Δημήτριος του Χρήστου Γρεβενά
Ευσταθοπούλου Στυλιανή του Εμμανουήλ 
Ζαμπετάκης Δημήτρης του Κων/νου
Ζανεττούλλης Δημήτριος του Εμμανουήλ 
Ζαφειροπούλου Παναγιώτα του Παναγιώτη
Ζαχαράκης Νικόλαος του Ευστράτιου
Ζιάκας Ευάγγελος του Γεωργίου 
Θεοφιλίδης Ιωάννης του Γεωργίου 
Καλαντζή Νικολίτσα του Παναγιώτη
Κανέλλος Κώστας του Θωμά
Καραβά Μελπομένη του Σπυρίδωνα
Καρακώτσογλου Αντώνης του Παύλου
Κατσαΐτου Αλεξάνδρα του Σπυρίδωνα
Κεχαγιάς Στυλιανός του Ιωάννη 
Κορδολαίμης Ευάγγελος του Ανδρέα 
Κορωναίου Βενετσιάνα του Στυλιανού
Κοσμόπουλος Ιωάννης του Ανδρέα
Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) του Βασιλείου
Κώστα Θάλεια του Δημητρίου
Κωστόπουλος Βασίλειος του Λάμπρου
Λαζαρίδης Δημήτριος του Νικολάου
Λάμπρου Δημήτρης του Γεωργίου 
Λεμπέση Αικατερίνη του Γεωργίου
Λιόλιος Νικόλαος του Χρήστου 
Μάγειρας Ευάγγελος του Ηλία 
Μαγκανάρης Νικόλαος του Ιωάννη
Μάμαλος Σπυρίδων του Κων/νου 
Μαργώνης Γεώργιος του Βασιλείου
Μαρκόπουλος Ιωάννης του Αθανασίου
Μάρκου Γεώργιος του Τριαντάφυλλου 
Μαρούσης Παναγιώτης του Γεωργίου
Μαυρομάτη Πελαγία του Ανδρέα
Μαύρου Νομική του Παντελεήμων 
Μεϊμέτης Παρασκευάς του Πολυχρόνη
Μητσόπουλος Αναστάσιος του Βασιλείου 
Μοτσιόλας Σιδέρης του Βασιλείου
Μουμτσάκης Απόστολος του Τριαντάφυλλου 
Μπαλακέρα Καρολίνα του Χριστόφορου
Μπαλινάκου Παναγιώτα (Άντα) του Μιχαήλ
Μπαρλαμπά Μαρία του Παναγιώτη
Μπενίδου Κυριακούλα του Παναγιώτη
Μπίκος Ιωάννης του Ζήση
Μπονόβας Γιάννης του Μάρκου
Μποσδελεκίδης Ευστράτιος του Βασιλείου
Μπούσιος Χρήστος του Δημητρίου 
Μπράτης Δημήτρης του Γεωργίου  ΑΙΡΕΤΟΣ
Μωυσιάδης Νικόλαος του Δημητρίου Κοζάνη
Ξάνθη Γεωργία του Γεώργιου
Παγωνόπουλος Γεώργιος του Σπυρίδωνα
Παναγιωτάρας Δημήτρης του Φωτίου
Πανάικας Παντελής του Σωτηρίου
Πανοπούλου Παρασκευή του Χρήστου
Πάντος Παντελής του Φίλιππου
Παπαγάτσιας Κωνσταντίνος του Θεόδωρου
Παπαδογεώργος Νικόλαος του Βασιλείου
Παπαδόπουλος Αλέξιος του Στασινού 
Παπαδοπούλου (Νάντια) Κωνσταντίνα του Ευθύμιου
Παπατσιμούλης Κων/νος του Παναγιώτη
Παπούλης Ιωάννης του Αναστάσιου 
Παππάς Θωμάς του Παναγιώτη
Παρτσινεβέλου Άννα του Σαράντη
Πάταρας Κώστας του Θεοδώρου 
Πετρόπουλος Περίανδρος του Πέτρου
Πουρνάρα Ευαγγελία (Λίλη) του Δημητρίου
Πυλαρινός Διονύσιος του Δημητρίου
Ρουμπής Παναγιώτης (Τάκης) του Αθανάσιου
Σακαλίδης Χαράλαμπος του Δημητρίου 
Σακελλαρίου Θωμάς του Γεωργίου
Σαντοριναίος Κωνσταντίνος του Ανδρέα
Σαραβελάκης Κων/νος του Σταύρου 
Σαραντίδης Σαράντης του Γρηγορίου 
Σαχινίδης Κωνσταντίνος του Βασιλείου 
Σβάρνας Ιωάννης του Παναγιώτη
Σβώλης Κων/νος του Ζήση 
Σερέτης Αθανάσιος του Ιωάννη
Σεχίδης Σάββας του Παναγιώτη
Σίδερης Κώστας του Γεωργίου
Σίμος Βασίλειος του Παναγιώτη
Σίντος Στέφανος του Φιλίππου 
Σιούτη Φανή του Μιχαήλ Φλώρινα)
Σκεπετάρης Ηλίας του Ιωάννη 
Σκούλλου Σοφία του Νικολάου 
Σκρίνος Αλέξανδρος του Δημητρίου
Σουλίδης Λάζαρος του Χρήστου
Στάθης Ευάγγελος του Νικολάου
Σταθόπουλος Γεώργιος του Πολύκαρπου
Στάμος Νικόλαος του Θεοδώρου 
Σταμούλης Ματθαίος του Κων/νου 
Σταυρίδης Γεώργιος του Θεοδώρου
Στεφανόπουλος Βαγγέλης του Γεωργίου
Τσαγκαρέλη Βασιλική του Γρηγορίου 
Τσάπαλης Γιώργος του Ανάργυρου 
Τσαρούχας Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου
Τσιούμας Ιωάννης του Κωνσταντίνου
Τσιρίκας Κων/νος του Ευθύμιου
Τσιφετάκη Δέσποινα του Ιωάννη 
Τσορμπατζόγλου Φάνης του Νικολάου
Φιλιππάτου Παναγιώτα του Άγγελου 
Φωτιάδης Κυριάκος του Γεράσιμου
Χαμηλάκης Δημήτρης του Πέτρου
Χαριστός Μανόλης του Χρήστου 
Χατζηελευθερίου Αθανάσιος του Θωμά 
Χρήστου Λαμπρινή του Παύλου 
Ψαρρός Μανόλης του Νικήτα