Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων αναπληρωτών & ωρομισθίων εκπ/κών σχ. έτους 2015-16


Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Σε συνέχεια του από 27-08-2015 Δελτίου Τύπου με τίτλο «Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων υποψηφίων αναπληρωτών & ωρομισθίων εκπ/κών σχ. έτους 2015-16» και κατόπιν της υπ’ αριθ. 40/2015 έγκρισης της Επιτροπής της παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κάτωθι Υπουργικές Αποφάσεις:
Α) υπ’ αριθ. 132812/E2/25-08-2015 (Φ.Ε.Κ. 1842/26.08.2015 τ.Β΄ & ΑΔΑ: 6ΖΣΑ465ΦΘ3-97Α) με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄)»,
Β) υπ’ αριθ. 132815/E2/25-08-2015 (Φ.Ε.Κ. 1843/26.08.2015 τ.Β΄ & ΑΔΑ: 6ΕΙ5465ΦΘ3-Ξ93) με θέμα «α) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015−2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄). β) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2015−2016» και
Γ) υπ’ αριθ. 132811/E1/25-08-2015 (Φ.Ε.Κ. 1844/26.08.2015 τ.Β΄ & ΑΔΑ: 7ΓΖΩ465ΦΘ3-Ι6Χ) με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2015−2016»
να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να ενταχθούν, κατά περίπτωση, στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Σχολείων και Ειδικής Αγωγής σχολικού έτους 2015-2016.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 03-09-2015 έως και 11-09-2015.
Υπόχρεοι υποβολής σχετικής αίτησης είναι και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν ήδη υποβάλει αίτηση για ένταξη στους οικείους  πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016 πριν από την έκδοση των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου κατάθεση ήδη προσκομισθέντων δικαιολογητικών.
Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται σε οποιαδήποτε Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά κλάδο του εκπαιδευτικού.

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. 2015-2016 από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Μπράτης Δημήτρης
Αιρετός του ΚΥΣΠΕ
http://www.mpratis.gr
Τηλ. 6974750402
2103312790 - 2103442884
Fax: 2103246893
Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
paligiannis@hotmail.gr 
Τηλ. 6974750409
Fax: 2103442287
Αθήνα 27-08-2015

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. 2015-2016 από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ και εξέτασε τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε εκτάκτως και ύστερα από επιμονή μας για να μην εμπλακούν οι αποσπάσεις στην απαγόρευση λόγω προεκλογικής περιόδου και ταλαιπωρηθούν χιλιάδες συνάδελφοι που θα έπρεπε να παρουσιαστούν στην οργανική τους θέση.
Σας κοινοποιούμε τα ονόματα των αποσπασθέντων συναδέλφων επισημαίνοντας τα εξής :
  1. Οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ έγιναν με πλήρη μοριοδότηση, όπως προβλέπεται στη σχετική υπουργική απόφαση. Οι συνάδελφοι που δεν πήραν απόσπαση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης. Όσοι επίσης έχουν οποιαδήποτε αμφισβήτηση (για τη μοριοδότησή τους κτλ. ) μπορούν να υποβάλλουν ένσταση η οποία θα εξεταστεί από το ΚΥΣΠΕ.
  2. Η απόφαση έχει υπογραφεί από την πολιτική ηγεσία.
Ως αιρετοί αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους διοικητικούς υπαλλήλους των αντίστοιχων τμημάτων του υπουργείου παιδείας που , παρά τις αντίξοες συνθήκες και τις καθυστερήσεις της πολιτικής ηγεσίας , συνέβαλαν τα μέγιστα στο να ολοκληρωθεί σήμερα η όλη διαδικασία.

Οι αιρετοί ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης Μπράτης                   Παληγιάννης Βασίλης

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΥΣΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 597673 ΠΕ70 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 621481 ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 601001 ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 620687 ΠΕ70 ΠΕΛΛΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 618070 ΠΕ70 ΠΕΛΛΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΓΑΙΓΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 700694 ΠΕ70 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 622077 ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΚΑΒΒΑΔΑ ΜΑΡΙΑ 610071 ΠΕ70 ΧΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΚΑΤΣΟΥΛΙΑΝΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 589029 ΠΕ70 Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΚΕΣΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ 617429 ΠΕ70 ΠΕΛΛΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΚΟΤΖΑΓΕΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 613818 ΠΕ70 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΜΑΝΘΟΥ ΕΛΕΝΗ 602803 ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 599005 ΠΕ70 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΜΑΝΤΡΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 617389 ΠΕ70 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ 618987 ΠΕ60 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΜΠΟΜΠΟΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 610830 ΠΕ70 ΠΕΛΛΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΟΤΖΑΚΗ ΔΩΡΟΘΕΑ 599444 ΠΕ70 ΠΕΛΛΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 607971 ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 599714 ΠΕ70 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 602579 ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΣΙΟΥΤΗ ΦΑΝΗ 604884 ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 617574 ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΒΕΚΑ 618162 ΠΕ70 ΠΕΛΛΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΤΣΟΥΜΙΤΑ ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 591180 ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ


 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ( ΦΛΩΡΙΝΑ)


 
ΔΑΙΚΟΣ ΖΗΣΗΣ 612496 ΠΕ11 ΛΕΣΒΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑ 23,875
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 597411 ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑ 23,5
ΛΙΑΣΚΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 590232 ΠΕ11 ΠΙΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 44,75

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Επιτυχόντες μαθητές και μαθήτριες της Φλώρινας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Όλα τα ονόματα

Ονομαστικά στοιχεία επιτυχόντων μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τα σχολεία του νομού Φλώρινας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 90%
1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 10% 2013
1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 10% 2014

2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 90%
2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 10% 2013
2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 10% 2014

3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 90%
3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 10% 2013
3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 10% 2014

Γενικό Λύκειο Αμυνταίου 90%
Γενικό Λύκειο Αμυνταίου 10% 2013
Γενικό Λύκειο Αμυνταίου 10% 2014

Γενικό Λύκειο Φιλώτα 90%
Γενικό Λύκειο Φιλώτα 10% 2014

Λ.Τ. Μουσικού Γυμνασίου Αμυνταίου 90%
 
Λ.Τ. Γυμνασίου Λαιμού 90%
Λ.Τ. Γυμνασίου Λαιμού 10% 2013
Λ.Τ. Γυμνασίου Λαιμού 10% 2014

Λ.Τ. Εσπερινού Γυμνασίου Φλώρινας

Εκκλησιαστικό Λύκειο Φλώρινας 90%

1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας 90%
1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας 10% 2014

1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου 90%
1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου 10% 2013
1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου 10% 2014

Επεξεργασία, διαμόρφωση αρχείων:
Σπ. Παπαχαρίσης, Υπεύθυνος ΣΕΠ – ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

Μεταθέσεις 946 εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης - Όλα τα ονόματα

«Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 2015-2016».
Αποφασίζουμε
1. Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99, από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
2. Οι Διευθυντές των περιοχών στις οποίες μετατέθηκαν οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους.
3. Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους από 27-08-2015 μέχρι 31-08- 2015
Ανοίξτε το έγγραφο σε pdf ΕΔΩ

Οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2015

Ανακοινώθηκαν σήμερα απ το υπουργείο Παιδείας οι   βάσεις εισαγωγής των υποψηφίων στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές.
 1. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls
2. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls
3. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014_ΠΑΝΕΛ.2015.xls
4. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013_ΠΑΝΕΛ.2015.xls
5. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls
6. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls
7. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014_ΠΑΝΕΛ.2015.xls
8. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013_ΠΑΝΕΛ.2015.xls
9. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ(ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2015.xls
10. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ(ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2015.xls
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΠΕΡΣΙ
1. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90%_Έτη 2015&2014.xls
2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014_Έτη 2015&2014.xls
3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013_Έτη 2015&2014.xls
4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ_Έτη 2015&2014.xls
5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ 10%-2014_Έτη 2015&2014.xls
6. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ 10%-2013_Έτη 2015&2014.xls
Οι βάσεις ανακοινώνονται φέτος δύο ημέρες  νωρίτερα από πέρσι (σ.σ πέρσι ανακοινώθηκαν στις 28 Αυγούστου).

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. (Π.Ε. 06, Π.Ε. 11 και Π.Ε. 16) με βάση τα οποία έγιναν οι μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2015-2016

Μπράτης Δημήτρης
Αιρετός του ΚΥΣΠΕ
http://www.mpratis.gr
Τηλ. 6974750402
2103312790 - 2103442884
Fax: 2103246893
Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
paligiannis@hotmail.gr 
Τηλ. 6974750409
Fax: 2103442287
Αθήνα 24-08-2015
Τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. (Π.Ε. 06, Π.Ε. 11 και Π.Ε. 16) με βάση τα οποία έγιναν οι μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2015-2016
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Σας κοινοποιούμε τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. (Π.Ε. 06, Π.Ε. 11 και Π.Ε. 16), όπως αυτά κατατέθηκαν από την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου στο ΚΥΣΠΕ, με βάση τα οποία έγιναν οι μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2015-2016 .Oι αιρετοί ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης Μπράτης                   Παληγιάννης Βασίλης

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. (Π.Ε. 06, Π.Ε. 11 και Π.Ε. 16) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2015-2016

Μπράτης Δημήτρης
Αιρετός του ΚΥΣΠΕ
d.mpratis@gmail.com
http://www.mpratis.gr
Τηλ. 6974750402
2103312790 - 2103442884
Fax: 2103246893
Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
paligiannis@hotmail.gr 
Τηλ. 6974750409
Fax: 2103442287

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. (Π.Ε. 06, Π.Ε. 11 και Π.Ε. 16) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2015-2016
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Σας κοινοποιούμε τους πίνακες των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. των κλάδων Π.Ε. 06, Π.Ε. 11 και Π.Ε. 16 για το σχολικό έτος 2015-2016 όπως εγκρίθηκαν σήμερα από το ΚΥΣΠΕ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκκρεμεί, ακόμη, η υπογραφή τους από την πολιτική ηγεσία.

Oι αιρετοί ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης Μπράτης                   Παληγιάννης Βασίλης

Τελικός αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού όπως αυτός στάλθηκε, από το αρμόδιο Ειδικό Συμβούλιο , στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για υπογραφή.

Μπράτης Δημήτρης
Αιρετός του ΚΥΣΠΕ
Τηλ. 6974750402
2103312790 - 2103442884
Fax: 2103246893
Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
paligiannis@hotmail.gr 
Τηλ. 6974750409
Fax: 2103442287

Αθήνα 24-08-2015
Τελικός αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού όπως αυτός στάλθηκε, από το αρμόδιο Ειδικό Συμβούλιο , στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για υπογραφή.
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι
Σας κοινοποιούμε τον τελικό αξιολογικό πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης   (σύμφωνα με την προκήρυξη με Αρ.Πρωτ. Φ.821/3445Σ/213169/Η2/31-12-2014 του ΥΠΑΙΘ) όπως αυτός στάλθηκε, από το αρμόδιο Ειδικό Συμβούλιο, εδώ και ένα μήνα περίπου, για υπογραφή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μετά και το πέρας της διαδικασίας των συνεντεύξεων.
Δυστυχώς, όπως ενημερωθήκαμε, ο υπουργός, έπειτα από ένα μήνα καθυστέρησης , θέλει να κυρώσει αυθαίρετα τους πίνακες μόνο για τα έξι από τα έντεκα συντονιστικά γραφεία, εξαιρώντας τα γραφεία :
Λονδίνου
Βρυξελλών
Μπουένος Άιρες
Γιοχάνεσμπουργκ
Νέας Υόρκης
Η καταστρατήγηση της όλης διαδικασίας, ο μη σεβασμός της απόφασης του Συμβουλίου Επιλογής , η ακύρωση της προκήρυξης του υπουργείου για το θέμα και κυρίως ο εμπαιγμός των εκπαιδευτικών που μπήκαν στη διαδικασία , οι οποίοι στην ουσία δήλωναν στις προτιμήσεις τους θέσεις που προβλεπόταν από τη σχετική προκήρυξη οι οποίες κατά τον υπουργό σήμερα δεν υφίστανται, αποτελούν θεσμική εκτροπή και παγκόσμια πρωτοτυπία. Καλούμε τον υπουργό να σεβαστεί την νομιμότητα , την απόφαση του Συμβουλίου Επιλογής και να υπογράψει τους πίνακες για όλα τα συντονιστικά γραφεία όπως ακριβώς προβλεπόταν στην προκήρυξη του υπουργείου του.

Oι αιρετοί ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης Μπράτης                   Παληγιάννης Βασίλης

Συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ στις 24 και 25 Αυγούστου για τις μεταθέσεις των κοινών ειδικοτήτων και για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ στις 24 και 25 Αυγούστου για τις μεταθέσεις των κοινών ειδικοτήτων και για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι
            Στις συνεδριάσεις του ΚΥΣΠΕ την Δευτέρα και Τρίτη 24 και 25 Αυγούστου θα εξεταστούν τα παρακάτω :
Δευτέρα 24 Αυγούστου
1.«Εξέταση ανανέωσης απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. στο σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
2.«Εξέταση ενστάσεων και λοιπών θεμάτων επί των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. κλάδων Π.Ε. 60 και Π.Ε. 70 και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
3.«Εξέταση ένστασης επί αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης»
4.«Επικύρωση πινάκων των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. κλάδων: Π.Ε. 06, Π.Ε. 11 και Π.Ε. 16 για το σχολικό έτος 2015-2016»
5.«Εξέταση θεμάτων αιτήσεων απόσπασης (αμφισβητούμενες, κατά προτεραιότητα, εκπρόθεσμες κλπ) εκπαιδευτικών Π.Ε. για δομές Ειδικής Αγωγής και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
6.«Εξέταση θεμάτων αιτήσεων απόσπασης (αμφισβητούμενες, κατά προτεραιότητα, εκπρόθεσμες κλπ) εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
Τρίτη 25 Αυγούστου
1.«Συζήτηση επί αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών Π.Ε. από κλάδο σε κλάδο και εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
2.«Συζήτηση επί αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν δεν υπάρξει εμπλοκή λόγω της παραίτησης της κυβέρνησης και της προκήρυξης των εκλογών οι μεταθέσεις των κοινών ειδικοτήτων της Π.Ε. αναμένεται να ανακοινωθούν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου και οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

19-08-15 Απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικών /Αθμιας εκπαίδευσης στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2015-16

19-08-15 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτος 2015-2016

Για τις αποσπάσεις πατήστε εδώ

19-08-15 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2015-2016

Για τις αποσπάσεις πατήστε εδώ

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

Εγκύκλιος - πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Αποσπάσεις – Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Φλώρινας για το διδακτικό έτος 2015-16

12-08-15 Αποφάσεις αποσπάσεων και ανανεώσεων αποσπάσεων στη ΓΓΠΑΙΘ

Για τις αποσπάσεις πατήστε εδώ.
Για τις ανανεώσεις αποσπάσεων πατήστε εδώ.

11-08-15 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2015-2016

11-08-15 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016

11-08-15 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016