Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις 2013-2014 - A΄φάση

Διαβιβαστικό μεταθέσεων - τοποθετήσεων 
Πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών, πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά κατά περιοχή μετάθεσης, πίνακας με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που έμειναν στη Διάθεση.
Οι εκπαιδευτικοί που έμειναν στη Διάθεση μπορούν να υποβάλλουν νέα δήλωση για τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά από Τρίτη 29-7-2014 έως και Δευτέρα 4-8-2014 και ώρα 12:30μ.μ. 
Τυχόν λάθη ή παραλείψεις επανεξετάζονται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης (έως Δευτέρα 4-8-2014 και ώρα 12:30μ.μ.)
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ λήγει 15 ημέρες μετά την ανακοίνωση των τοποθετήσεων.
Αίτηση Δήλωσης τοποθέτησης - Β΄φάση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου