Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2012-13

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προβαίνει σε ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται συμπληρωματικά στα Π.Π.Σ. για την πλήρωση των λειτουργικών κενών των εν λόγω  σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2012-2013, σύμφωνα με το άρθρο 329, παρ. 4α του ν. 4072/2012 (Α΄ 86).  Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στη ΔΕΠΠΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  depps@minedu.gov.gr,  μέχρι και την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012.
O πίνακας των εκπαιδευτικών που αποσπώνται είναι αναρτημένος εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου