Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Διευκρινίσεις για τις Σχολικές Εκδρομές


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄ 2769) Υπουργική η  υφ. Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου διευκρινίζει  τα εξής:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Για ημερήσια, απλή μετακίνηση (του άρθρου 13 της ανωτέρω Υ.Α.) σύμφωνα με το Ν.
2446/1996, άρθρο 1, παρ. 2β, «… εκδρομές μαθητών της Δημόσιας Εκπαίδευσης μπορούν, κατ΄ εξαίρεση, να πραγματοποιούνται και από τα Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ με ολική μίσθωση, όταν εκτελούνται χωρίς διανυκτέρευση των εκδρομέων και με αφετηρία το νομό της έδρας τους».
Επίσης, επειδή πρωταρχικός στόχος του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. είναι η ασφάλεια των μετακινήσεων των μαθητών στο μέγιστο δυνατό βαθμό, παρακαλούμε για την πιστή τήρηση της ανωτέρω Υ.Α., καθώς και την τήρηση των χρονικών ορίων οδήγησης που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου