Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ στις 20 και 21 Μάρτη 2012 για τις μεταθέσεις


Συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ στις 20 και 21 Μάρτη 2012 για τις μεταθέσεις

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

Στη συνεδρίαση του K.Υ.Σ.Π.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Μάρτη 2012, ημέρες Τρίτη και Τετάρτη., θα εξετασθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Τρίτη 20-3-2012
  1. «Εξέταση αιτήσεων τοποθέτησης πρώην Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. σε προσωποπαγείς θέσεις και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
  2. «Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
  3. «Εξέταση εκπρόθεσμων αιτήσεων ανάκλησης μετάθεσης, τροποποίησης προτιμήσεων αιτήσεων μετάθεσης και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
  4. «Εξέταση θεμάτων που αφορούν τις Γενικές Μεταθέσεις του έτους 2012»
  5. «Εξέταση αιτήσεων τοποθέτησης πρώην Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης σε προσωποπαγείς θέσεις και διαμόρφωση σχετικής πρότασης
Τετάρτη 21-3-2012
  1. «Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. για μετάθεση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
  2. «Εξέταση αιτήσεων παραίτησης και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
  3. «Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 για βαθμολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε δημοτικό σχολείο του εξωτερικού και λήψη σχετικής απόφασης»
  4. «Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. για μετάθεση σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
  5. «Εξέταση αίτησης απόσπασης εκπαιδευτικού Π.Ε. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Εθνικός Εμπειρογνώμονας»

Δημήτρης Μπράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου