Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

07-11-11 Αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) ότι  με την  αρ. πρωτ. 127560/Γ4/7-11-2011 (Α.Δ.Α 45ΒΜ9-ΡΩΙ) Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκαν οι αποσπάσεις 147 μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11, προκειμένου να καλυφθούν τα λειτουργικά κενά  των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ σχολικού έτους 2011-12 .
Οι αποσπασθέντες εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού στον οποίο  τοποθετήθηκαν,  από τις  08/11/2011 έως και  τις 10/11/2011, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.
Για να δείτε τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου