Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Οι προσλήψεις αναπληρωτών που έγιναν μέχρι σήμερα στην Π.Ε.για την Ειδική Αγωγή για το σχολικό έτος 2012-13


Οι προσλήψεις αναπληρωτών που έγιναν μέχρι σήμερα στην Π.Ε.
για την Ειδική Αγωγή για το σχολικό έτος 2012-13 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας κοινοποιώ πίνακα με τις προσλήψεις που έγιναν, μέχρι σήμερα, στην Ειδική Αγωγή για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Α’ Τακτικός Προϋπολογισμός
ΣΥΝΟΛΟ: 916 (όλες οι ειδικότητες)
Β’ ΕΣΠΑ
ΠΕ (71)
543
ΠΕ (61)
117
ΠΕ (70)
70
Σύνολο
730

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου