Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Αναπληρωτών Δικαιολογητικά για Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Αναπληρωτών *
 1. Επικυρωμένο Φ/Α ταυτότητας
 2. Επικυρωμένο Φ/Α πτυχίου
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας & και ημερομηνίας κτήσης πτυχίου
 4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους ή/και με τέκνα)
 5. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (επίδειξη πρωτότυπου)
 6. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας (αν δεν υπάρχει θα πρέπει να προσκομιστεί εντός 1 μήνα από την ημερομηνία ανάληψης)
 7. Φ/Α εκκαθαριστικού σημειώματος με τον ΑΦΜ
 8. Φ/Α Α.Μ.Κ.Α
 9. Φ/Α Α.Μ. ΙΚΑ
 10. Φ/Α της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ και ο αναπληρωτής θα είναι ο πρώτος δικαιούχος (για τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ δεκτός μόνο λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας)
 11. Επικυρώμενες Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (για κάθε έτος ξεχωριστά από τις αντίστοιχες Δ/νσεις – όχι συγκεντρωτικά από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα)
 12. Βεβαίωση ΠΕΚ (εφόσον υπάρχει)
 13. Βεβαίωση εντοπιότητας για Δήμους της Αν. Αττικής (πρόσφατο – εφόσον υπάρχει)
 14. Μεταπτυχιακός τίτλος (εφόσον υπάρχει - επίδειξη πρωτότυπου και προσκόμιση ενός απλού φωτοαντιγράφου)
 15. Αίτηση αναγνώρισης Μεταπτυχιακού τίτλου (παρέχεται από την υπηρεσία)
 16. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (παρέχεται από την υπηρεσία)
 17. Βεβαίωση συνυπηρέτησης (εφόσον υπάρχει)
 18. Πιστοποιητικό Πολυτέκνων (εφόσον υπάρχει)
 19. Πιστοποιητικό αναπηρίας (εφόσον υπάρχει).
Αίτηση (παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία)
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ*

Ακτινογραφία θώρακος από Κρατικό Νοσοκομείο με φωτογραφία
σφραγισμένη και γνωμάτευση ακτινογραφίας από ακτινολόγο.
Γνωμάτευση από παθολόγο (Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας, ΙΚΑ – με στρογγυλή σφραγίδα)
Γνωμάτευση από ψυχίατρο με αρ. πρωτ. (Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας, ΙΚΑ – με στρογγυλή σφραγίδα)
Φωτογραφία
Φωτοτυπία ταυτότητας 6. Αποδεικτικό κατοικίας: Πρόσφατο λογαριασμό Δ.Ε.Η. Ή Ο.Τ.Ε. σε φωτοτυπία ή πιστοποιητικό διαμονής από το Δήμο ή Υπέυθυνη Δήλωση κατοικίας από ΚΕΠ
Αριθμός ΑΦΜ & ΑΜΚΑ
Για άνδρες: απολυτήριο στρατού ή πιστοποιητικό τύπου Α, το οποίο θα προσκομισθεί την ημέρα της επιτροπής

 * Ίσως να υπάρχει μικρή διαφοροποίηση των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε Δ/νση Εκπαίδευσης
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου