Κυριακή, 12 Αυγούστου 2012

Νέες αιτήσεις, επανεξετάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 92039/Δ2/8-8-2012 εγκυκλίο του Υ.Παι.Θ.Π.Α. δίνονται οι παρακάτω δυνατότητες στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτοροβάθμιας εκπαίδευσης
  • νέες αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
  • επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης
  • ανακλήσεις αποσπάσεων 
  • τροποποιήσεις απόσπασης
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20-08-2012
Σχετική εγκύκλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου