Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Μόρια μεταθέσεων όλων των κλάδων και κατηγοριών - Τελικό


Με την υπ΄ αριθμ. 1/24-01-2012 πρόξη του ΠΥΣΠΕ Φλώρινας έγινε η επικύρωση του πίνακα μορίων βελτίωσης θέσης - οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών της Διευθυνσής μας. 
ΜΟΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2011 - 2012
ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2011 - 2012
ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ 2011 - 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου