Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Μόρια μεταθέσεων όλων των κλάδων και κατηγοριών

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση ματάθεσης, πρέπει να ελέγξουν και παραλάβουν το μηχανογραφημένο αντίγραφο της αίτησής τους.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσής μας μέχρι τις 30-12-2011.
ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2011 - 2012
ΜΟΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2011 - 2012
ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ 2011 - 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου